O firmie

    Pracownia Projektowa Bdproject powstała w 2010 i została założona przez architekta Bartłomieja Damczyka.
   Zajmujemy się kompleksową obsługą projektową wszelkich inwestycji budowlanych w zakesie opracowania koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego w pełnym zakresie branż.
  Opracowujemy także kosztorysy i przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR itp..
  
  Zapraszamy do współpracy!
Firma wchodzi w skład grupy projektowej VOiD Architekci
www.voidarchitekci.pl
Copyright Nazwa.pl